CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)
ลิ้งค์บริการ : http://www.gcc.go.th/
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.mdes.go.th/

ข้อมูลเบื้องต้น

ประเภทบริการ สอบถามข้อมูลภาครัฐ ขอเอกสารแบบฟอร์มของภาครัฐ สอบถามข้อมูลติดต่อหน่วยงาน แจ้งเรื่องร้องเรียน ขอคำแนะนำ

รูปแบบของระบบ

  • ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์
  • สืบค้นข้อมูล

รูปแบบการขอรับบริการ

  • สอบถามข้อมูลภาครัฐที่ http://www.gcc.go.th/ หรือ โทร. 1111

สถานที่ติดต่อ : http://www.gcc.go.th
โทร. 1111

รูปภาพประกอบ 
รูปภาพประกอบ