CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ระบบค้นหาข้อมูลผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชน

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : ระบบค้นหาข้อมูลผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชน
ลิ้งค์บริการ : http://103.28.101.10/hrsearch/
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://smoi.moi.go.th/index.asp

ข้อมูลเบื้องต้น

กระทรวงมหาดไทย จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูล ตรวจสอบการยื่นขอทำบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน และเหรียญพิทักษ์เสรีชนแบบออนไลน์

รูปแบบของระบบ

  • ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์
  • สืบค้นข้อมูล

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

รูปภาพประกอบ 
รูปภาพประกอบ