CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

บริการอิเล็กทรอนิกส์เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : บริการอิเล็กทรอนิกส์เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ
ลิ้งค์บริการ : http://ecatalog.treasury.go.th
ชื่อหน่วยงาน : กรมธนารักษ์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.treasury.go.th

ข้อมูลเบื้องต้น

รูปแบบของระบบ

  • ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์
  • มีกระดานสนทนา
  • สืบค้นข้อมูล
  • มีระบบสมาชิก
  • ทำธุรกรรมได้ครบวงจรบนเว็บไซต์

รูปแบบการขอรับบริการ

  • ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

อัตราค่าธรรมเนียม

  • ค่าจัดส่ง และพัสดุ ตามน้ำหนัก

สถานที่ติดต่อ : ผ่านเว็บไซต์กรมธนารักษ์
วันเวลาที่ทำการ : ตลอด 24 ชั่วโมง

รูปภาพประกอบ 
รูปภาพประกอบ