CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (Government Application Center: GAC)

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (Government Application Center: GAC)
ลิ้งค์บริการ : https://apps.go.th/
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.dga.or.th/th/index.php

ข้อมูลเบื้องต้น

GAC หรือศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ คือแอปพลิเคชันที่รวบรวมแอปพลิเคชันต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐไว้ด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถค้นหาแอปพลิเคชันและดาวน์โหลดลงบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกรวดเร็วจาก 11 หมวดหมู่บริการ เช่น หมวดสุขภาพ หมวดการเดินทาง หมวดการศึกษา โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ อีจีเอ เป็นผู้ประสานงานจัดการเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำเสนอแอปพลิเคชันแก่ประชาชนผ่าน GAC