CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (คู่มือประชาชน)

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (คู่มือประชาชน)
ลิ้งค์บริการ : https://info.go.th/
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.opdc.go.th

ข้อมูลเบื้องต้น

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการให้ข้อมูลเกี่ยวกับพ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ คู่มือสำหรับประชาชนซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงช่องการการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และร้องเรียนหากพบปัญหาจากการเข้ารับบริการจากภาครัฐ

รูปภาพประกอบ 
รูปภาพประกอบ