CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร
บริการภาครัฐ
สารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร

ปรับปรุงล่าสุด : 10 มี.ค. 2558 / เข้าชม 2039 ครั้ง

เข้าใช้งาน
สารสนเทศวิสาหกิจชุมชน

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร

ปรับปรุงล่าสุด : 10 มี.ค. 2558 / เข้าชม 2939 ครั้ง

เข้าใช้งาน
ระบบศูนย์บริการองค์ความรู้การเกษตร

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร

ปรับปรุงล่าสุด : 10 มี.ค. 2558 / เข้าชม 1287 ครั้ง

เข้าใช้งาน
ระบบบริการตรวจสอบข้อมูลชุดดิน

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร

ปรับปรุงล่าสุด : 3 เม.ย. 2561 / เข้าชม 4545 ครั้ง

เข้าใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร

ปรับปรุงล่าสุด : 23 มิ.ย. 2558 / เข้าชม 22092 ครั้ง

เข้าใช้งาน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 1
  • 1
ไปที่หน้า :