CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร
บริการภาครัฐ
ระบบนำเสนอแผนที่ชุดดิน (Soil Series) มาตราส่วน 1:25,000

หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)

ปรับปรุงล่าสุด : 18 พ.ย. 2558 / เข้าชม 7938 ครั้ง

เข้าใช้งาน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (กรมพัฒนาที่ดิน)

หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)

ปรับปรุงล่าสุด : 18 พ.ย. 2558 / เข้าชม 4960 ครั้ง

เข้าใช้งาน
รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย

หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)

ปรับปรุงล่าสุด : 18 พ.ย. 2558 / เข้าชม 1653 ครั้ง

เข้าใช้งาน
ระบบบริการตรวจสอบข้อมูลชุดดิน

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร

ปรับปรุงล่าสุด : 24 มิ.ย. 2558 / เข้าชม 4093 ครั้ง

เข้าใช้งาน
รายงานสถานการณ์เตือนภัยธรรมชาติ

หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)

ปรับปรุงล่าสุด : 18 พ.ย. 2558 / เข้าชม 833 ครั้ง

เข้าใช้งาน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 2
  • 1
  • 2
ไปที่หน้า :