CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร
บริการภาครัฐ
ระบบนำเสนอแผนที่ชุดดิน (Soil Series) มาตราส่วน 1:25,000

หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)

ปรับปรุงล่าสุด : 18 พ.ย. 2558 / เข้าชม 13803 ครั้ง

เข้าใช้งาน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (กรมพัฒนาที่ดิน)

หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)

ปรับปรุงล่าสุด : 3 เม.ย. 2561 / เข้าชม 7935 ครั้ง

เข้าใช้งาน
รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย

หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)

ปรับปรุงล่าสุด : 18 พ.ย. 2558 / เข้าชม 2475 ครั้ง

เข้าใช้งาน
ระบบบริการตรวจสอบข้อมูลชุดดิน

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร

ปรับปรุงล่าสุด : 3 เม.ย. 2561 / เข้าชม 4826 ครั้ง

เข้าใช้งาน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 2
  • 1
  • 2
ไปที่หน้า :