CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการเกษตร

ทั้งหมด 48 รายการ : อัพเดท 28 ก.พ. 2565

ระบบนำเสนอแผนที่ชุดดิน (Soil Series) มาตราส่วน 1:25,000

หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน

ปรับปรุงล่าสุด : 18 พ.ย. 2558 / เข้าชม 38414 ครั้ง

เข้าใช้งาน
ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Present Land use Monitoring)

หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน

ปรับปรุงล่าสุด : 18 พ.ย. 2558 / เข้าชม 38256 ครั้ง

เข้าใช้งาน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (กรมพัฒนาที่ดิน)

หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน

ปรับปรุงล่าสุด : 3 เม.ย. 2561 / เข้าชม 22637 ครั้ง

เข้าใช้งาน
รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย

หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน

ปรับปรุงล่าสุด : 18 พ.ย. 2558 / เข้าชม 7625 ครั้ง

เข้าใช้งาน
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน : กรมธุรกิจพลังงาน

ปรับปรุงล่าสุด : 23 มิ.ย. 2558 / เข้าชม 3839 ครั้ง

เข้าใช้งาน
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ไปที่หน้า :