CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการเกษตร

ทั้งหมด 49 รายการ : อัพเดท 17 ก.พ. 2563

ระบบนำเสนอแผนที่ชุดดิน (Soil Series) มาตราส่วน 1:25,000

หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน

ปรับปรุงล่าสุด : 18 พ.ย. 2558 / เข้าชม 36386 ครั้ง

เข้าใช้งาน
ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Present Land use Monitoring)

หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน

ปรับปรุงล่าสุด : 18 พ.ย. 2558 / เข้าชม 34092 ครั้ง

เข้าใช้งาน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (กรมพัฒนาที่ดิน)

หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน

ปรับปรุงล่าสุด : 3 เม.ย. 2561 / เข้าชม 20892 ครั้ง

เข้าใช้งาน
รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย

หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน

ปรับปรุงล่าสุด : 18 พ.ย. 2558 / เข้าชม 6912 ครั้ง

เข้าใช้งาน
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ไปที่หน้า :