CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

การศึกษา และสวัสดิการ

ทั้งหมด 78 รายการ : อัพเดท 3 เม.ย. 2561

คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR)

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ปรับปรุงล่าสุด : 26 ก.พ. 2561 / เข้าชม 27637 ครั้ง

เข้าใช้งาน
ระบบนำเสนอแผนที่ชุดดิน (Soil Series) มาตราส่วน 1:25,000

หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน

ปรับปรุงล่าสุด : 18 พ.ย. 2558 / เข้าชม 37005 ครั้ง

เข้าใช้งาน
ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Present Land use Monitoring)

หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน

ปรับปรุงล่าสุด : 18 พ.ย. 2558 / เข้าชม 35153 ครั้ง

เข้าใช้งาน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (กรมพัฒนาที่ดิน)

หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน

ปรับปรุงล่าสุด : 3 เม.ย. 2561 / เข้าชม 21311 ครั้ง

เข้าใช้งาน
ข้อมูลทั้งหมด 78 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 8
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
ไปที่หน้า :