CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สาธารณูปโภค

ทั้งหมด 13 รายการ : อัพเดท 8 มี.ค. 2560

บริการภาครัฐ
TOT 3G

หน่วยงาน : บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ปรับปรุงล่าสุด : 22 ม.ค. 2559 / เข้าชม 695 ครั้ง

เข้าใช้งาน
TOT Hi speed Internet

หน่วยงาน : บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ปรับปรุงล่าสุด : 22 ม.ค. 2559 / เข้าชม 702 ครั้ง

เข้าใช้งาน
TOT อินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง Fiber Optic

หน่วยงาน : บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ปรับปรุงล่าสุด : 22 ม.ค. 2559 / เข้าชม 1222 ครั้ง

เข้าใช้งาน
ขอติดตั้งประปาใหม่

หน่วยงาน : การประปานครหลวง (กปน)

ปรับปรุงล่าสุด : 11 มี.ค. 2558 / เข้าชม 1624 ครั้ง

เข้าใช้งาน
ระบบชำระค่าน้ำประปาผ่านอินเตอร์เน็ต

หน่วยงาน : การประปานครหลวง (กปน)

ปรับปรุงล่าสุด : 11 มี.ค. 2558 / เข้าชม 1606 ครั้ง

เข้าใช้งาน
ระบบช่องทางการบริการผู้ใช้ไฟ

หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปรับปรุงล่าสุด : 10 มี.ค. 2558 / เข้าชม 1451 ครั้ง

เข้าใช้งาน
ระบบให้บริการแผนที่ประชาชน

หน่วยงาน : การไฟฟ้านครหลวง

ปรับปรุงล่าสุด : 24 มิ.ย. 2558 / เข้าชม 1530 ครั้ง

เข้าใช้งาน
ระบบแสดงข้อมูลGIS ผ่านเว็บ

หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค

ปรับปรุงล่าสุด : 10 มี.ค. 2558 / เข้าชม 1435 ครั้ง

เข้าใช้งาน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 2
  • 1
  • 2
ไปที่หน้า :