CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สาธารณูปโภค

ทั้งหมด 15 รายการ : อัพเดท 2 มี.ค. 2561

บริการภาครัฐ
MEA Smart Service

หน่วยงาน : การไฟฟ้านครหลวง

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ก.ย. 2560 / เข้าชม 2465 ครั้ง

เข้าใช้งาน
MEA e-Service

หน่วยงาน : การไฟฟ้านครหลวง

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ก.ย. 2560 / เข้าชม 5661 ครั้ง

เข้าใช้งาน
MEA Smart Life (Mobile Application)

หน่วยงาน : การไฟฟ้านครหลวง

ปรับปรุงล่าสุด : 18 ม.ค. 2561 / เข้าชม 3474 ครั้ง

เข้าใช้งาน
TOT 3G

หน่วยงาน : บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ปรับปรุงล่าสุด : 22 ม.ค. 2559 / เข้าชม 1612 ครั้ง

เข้าใช้งาน
TOT Hi speed Internet

หน่วยงาน : บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ปรับปรุงล่าสุด : 22 ม.ค. 2559 / เข้าชม 1845 ครั้ง

เข้าใช้งาน
TOT อินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง Fiber Optic

หน่วยงาน : บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ปรับปรุงล่าสุด : 22 ม.ค. 2559 / เข้าชม 3760 ครั้ง

เข้าใช้งาน
ขอติดตั้งประปาใหม่

หน่วยงาน : การประปานครหลวง (กปน)

ปรับปรุงล่าสุด : 2 มี.ค. 2561 / เข้าชม 3145 ครั้ง

เข้าใช้งาน
ระบบชำระค่าน้ำประปาผ่านอินเตอร์เน็ต

หน่วยงาน : การประปานครหลวง (กปน)

ปรับปรุงล่าสุด : 2 มี.ค. 2561 / เข้าชม 15229 ครั้ง

เข้าใช้งาน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 2
  • 1
  • 2
ไปที่หน้า :