CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

Q.ต้องการสืบค้นข้อมูล จะต้องทำอย่างไร
ปรับปรุงล่าสุด : 22 ก.ค. 2557 / เข้าชม 4831 ครั้ง

ท่านสามารถระบุคำค้นที่ต้องการค้นหาในกล่องข้อความในบริเวณ e-Gov Search และคลิกไอคอนแว่นตา ระบบจะแสดงข้อมูลหน่วยงาน บริการ ข่าวสาร และกระทู้สนทนาที่มีคำค้นที่ท่านระบุ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถทำการ “ค้นหาแบบละเอียด” ได้ โดยระบุเงื่อนไข เพิ่มเติม เช่น ค้นหาเฉพาะข้อมูลบริการ หรือ ค้นหาจากข้อมูลทั้งหมด (Full Text Search) เป็นต้น

ย้อนกลับ