CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

Q.การรองรับการใช้งานสำหรับผู้พิการ
ปรับปรุงล่าสุด : 22 ก.ค. 2557 / เข้าชม 3237 ครั้ง

คำถาม : ระบบเว็บไซต์กลางฯ รองรับการใช้งานสำหรับผู้พิการหรือไม่ อย่างไร
คำตอบ : ผู้ออกแบบเว็บไซต์กลางฯ ได้พยายามทำให้เว็บไซต์กลางฯ ใช้งานได้ง่าย (Easy to use) และเข้าถึงได้สำหรับทุกคน (Accessible) โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาหรือพิการด้านสายตา โดยแนวทางที่นำมาใช้ รวมถึง

  • ระบบเว็บไซต์กลางฯ มีเครื่องมือสำหรับช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา อาทิเช่น เครื่องมือขยาย/ลดขนาดของตัวอักษร (อยู่ทางด้านขนาบนของหน้าจอ) และเครื่องมือสำหรับเปลี่ยนสีพื้นหลัง (อยู่ทางด้านซ้ายล่างของหน้าจอ)
  • หน้าเว็บเพจของข้อมูลหลักต่างๆ ได้แก่ หน้าหลัก หน้าข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูลบริการ และข่าวสาร ได้รับการจัดทำให้สอดคล้องกับ “แนวทางการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้:  TWCAG2010 (Thai Web Content Accessibility Guidelines 2010)” ในระดับ A
  • อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ทีมงานผู้รับผิดชอบระบบเว็บไซต์กลางฯ ยังมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะให้เว็บไซต์กลางฯ เป็นเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคนอย่างแท้จริง
ย้อนกลับ