CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมการขนส่งทางบก

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงคมนาคม
วิสัยทัศน์ :

มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

รองอธิบดี ฝ่ายปฏิบัติการ
นายบรรณหาร อินทร์ภิรมย์
นายวัฒนา พัทรชนม์
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
เวลาทำการ : ทุกวัน ทุกเวลา
ที่อยู่ : 1032 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 022718888 โทรสาร 022718803
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.dlt.go.th