CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงวัฒนธรรม
ผู้บริหาร :

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม           
นายอิทธิพล  คุณปลื้ม

 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-2093592-95
 
คำสำคัญ :